♦ BULGARIAN HAMRADIO WEBSITE ♦
Страница на силистренските радиолюбители

Тази страница има за цел да популяризира българската техника. Материалите са събрани и предоставени с идеална цел и от това не се търси изгода. Ако някой от авторите или издателите на сканираните схеми и документации има забележки относно авторските права, моля да се свърже с нас.

Вие можете да изпратите Вашите схеми, документации и други запазени архивни копия в електронен вариант, като по този начин допринесете да внесем ред в общото дело по тяхното запазване, съхранение и свободно разпространение. Техниката, която се описва, е почти забравена, но все още е интересна за мнозина от нас като хоби и развлечение.

При желание от Ваша страна може да ни изпратите принципни схеми, статии и материали за публикуване. Те трябва да са авторски и да не носят комерсиална изгода. Моля, оставяйте информация за себе си и начин за обратна връзка.

_____________________

    24 февруари:
◊ В раздел "Схеми ● Усилватели" е допълнена статията "Високоговорители "Гроздан Николов" - Благоевград" / Божидар Цветанов

    16 февруари:

◊ В раздел "Конструкции ● Arduino проекти" е добавен "Arduino-стабилизатор на мрежово напрежение със сервомотор" / Валери Терзиев

    15 февруари:

◊ В раздел "Конструкции ● Приемо-предаватели" е добавена статията "Първи опити за радиовръзка в любителски обхват 630 m (472-479 kHz) в град Силистра" / LZ2CH, LZ2WSG

    13 февруари:

◊ В раздел "Конструкции ● Arduino проекти" е допълнено "Arduino-радиоуправление на модел на кола с nRF24L01, част I" / Валери Терзиев

    11 февруари:

◊ В раздел "Схеми ● Разни" е добавен "Променливотоков автоматичен регулатор на напрежение "Искра 60" / Сергей Ростовцев

    18 януари:

◊ В раздел "Конструкции ● Arduino проекти" е добавена статията "Направи си сам Arduino" / LZ2WSG

    15 януари:
◊ В раздел "Схеми ● Усилватели" е допълнена статията "Високоговорители "Гроздан Николов" - Благоевград" / Божидар Цветанов

    14 януари:
◊ В раздел "Схеми ● Приемници" е допълнен "Автомобилен радиоприемник "АР 18" / Божидар Цветанов

    7 януари:
◊ В раздел "Схеми ● Разни" са добавени "Високоволтови стабилизирани изправители ТВ1 и ТВ3" / Сергей Ростовцев
◊ В раздел "Конструкции ● Токозахранващи устройства" е добавен "Стабилизатор на мрежово напрежение със сервомотор",  ч. III / Валери Терзиев

    6 януари:
◊ В раздел "Схеми ● Усилватели" е допълнена статията "Високоговорители "Гроздан Николов" - Благоевград" / Божидар Цветанов

    4 януари:

◊ В раздел "Конструкции ● Токозахранващи устройства" е допълнен "Стабилизатор на мрежово напрежение със сервомотор",  ч. II / Валери Терзиев

    3 януари:
◊ В раздел "Схеми ● Усилватели" е допълнена статията "Високоговорители "Гроздан Николов" - Благоевград" / Божидар Цветанов
◊ В раздел "Конструкции ● Приемо-предаватели" е допълнен "Седемобхватен SSB/CW трансивър Входен антенен предусилвател"/ LZ2WSG

_____________________

Благодарим за предоставените материали и за помощта на:

LZ2CH, LZ4LO, LZ4ZD, LZ3VB, LZ2VDK, LZ2INP, LZ2NX,  LZ2PT , LZ1DLF, LZ2JOW, LZ2GIG, LZ3BD, LZ1NA, LZ1KZ, LZ2STR, LZ1OT, LZ1CY, LZ3AI,  LZ2PPD , LZ2AVA, LZ1AQ,  LZ2GT , LZ2KB, LZ2DAK (Grubi),  LZ1VD , LZ1JN, LZ2RIR, LZ1NRD, LZ2GG, LZ4VM, LZ3GW, LZ4GE, LZ1WVM, LZ1QZ, LZ5RO, LZ2DVM, LZ2AES, LZ2JD, LZ3GH, LZ5SH, LZ3SV,  LZ1SE , LZ1NJ, LZ4FQ, LZ5SZ, LZ2XL, LZ1VTR, LZ1DRM, LZ5RO, LZ4BO, LZ2WNW, LZ3ZP, LZ1UH, LZ1NDV, LZ2DE, LZ3OB, LZ1TVV, LZ1ET, LZ3SV, LZ4ZQ, LZ2SNB, Вадим Ершов, Biko, Marek, Лелин, Софка, Мартин, Митко, Ясен, Павел, Пламен, Румяна, Mickey, Станислав Цикавый, Велизар, Багрян, dragon_hifi, Валентин Николов, Петко Петков, Пресиян Борисов, Пенко Николов, Колю Христов, Владимир Чапаров, Пламен Христов, Богомил, Андрей, Калоян, smak, spoika.info, Deltichko, bachotodor, killaiks, ORBB, Юли Генадиев (stormbringer), niky_ecc, nightyj, Bengata, Panelcho, dundy_varna, krasen76, koko, ftest, lager, Dymmo K, Наско, Орлин, Румен, Тодор Димитров, Петър Вълков, Михаил, Харалампи Панайотов, Вера, Йовко, Христо Лукарски, Николай Господинов, Цветан Цветанов, Дилян Белевски, Димитър Димитров, Димо Димов, Стефан Биров, Пламен Харизанов, Велин Турмаков, Димитър Младенски, Лазар Малешков, Цветан Спасов, Диян Димов, Иван Кирилов, Тодор Неделчев, Дилян Стойков, Стефан Стефанов, Пею Урилов, Илиян Колев, Боян Лимберов, Пламен Косев, Павел Станев, Станимир Чавдаров, Димитър Бадаров (Origo), Красен Стефанов, Димитър Цонев, Валери Терзиев, Дарин Камбов, Божидар Младенов, Валери Величков, Калоян Димитров, Борис Борисов, Божидар Цветанов, Симеон Николов, Георги Георгиев, Трифон Трифонов, Ясен Прахов, Илия Талев, Петър Петров, Станислав, Иван Видов, Мартин Киров, Енчо Христов, Веско Дилов, Дилян Кирилов, Любомир Божков, Севян Терзи, Любомир Божков, Владислав Генчев, Богдан Богданов, Атанас Геров, Петко Мъжлеков, Димитър Бояджиев, Деян Чакъров, Иван Хълтаков (Nemorino), Сергей Ростовцев, регионална библиотека "Партений Павлович" - Силистра, регионална библиотека "Любен Каравелов" - Русе, регионална библиотека "Стилиян Чилингиров" - Шумен, както и на приятели и колеги за идеите относно реализирането на сайта.

Важно: За разглеждане е необходим Adobe Reader и DjVu Plug-in. Страниците са оптимизирани за MS IE v10.0 и Opera v36.0, 1280px/1024px.

За мнения и предложения:.

LZ2WSG, LZ2XYZ © 11/2006 - 7/2011; LZ2WSG © 8/2011

counter free hit invisible
WEBpage Stats