Жична радиофикация в България

    Жичната радиофикация е начин на пренасяне на радиопрограми по жични съобщителни линии. Тя е средство за масово и евтино радиоразпръскване. Създава възможност за излъчване на допълнителни програми при ниски разходи спрямо радиоразпръскването с предаватели и радиоприемници.

    Началото на радиофикацията в България се поставя с първите уредби, получени безвъзмездно от СССР и монтирани през 1947 г. (в Бяла Слатина и Кнежа).

    През 1948 г. е радиофицирано с. Бела вода (днешен квартал на Перник).

    В края на 1948 г. са радиофицирани 51 селища с 8500 радиоточки.

    През 1949 г. е започнато производство на радиоуредби във фабриката "Радиопром".

    През 1954-1954 г. се подменят мрежите в около 200 селища, поставят се нови уредби, произведени в завод "Климент Ворошилов". Техническото състояние на радиотранслационните централи и мрежи непрекъснато се подобрява.

    През 1954 г. са построени 233 фидерни линии. Голямо значение за свързването на селищата има въвеждането на полихлорвиниловия кабел при полагане на подземни линии.

    През 1956-57 г. с помощта на съветски специалисти са изработени уредби с високи качествени показатели и двузвенна система на радиомрежите.

    През 1961 г. се въвежда дистанционно командване на радиовъзлите от общинските центрове, включват се в действие 136 управляващи и 532 подчинени уредби.

    През 1968 г. започват масово да се използват часовникови автомати за включване и изключване на радиоуредбите, като отпада нуждата от радиооператори.

    От 1971 г. се внедрява 3 програмна радиомрежа за селища с кабелизирана радиофикационна мрежа, от 1981 г. - 6 програмна (чрез уплътняване на кабелната телефонна мрежа).

    От началото на 1980 г. започва подмяната на старите лампови радиовъзли с нови транзисторни, произведени в завод "Електроакустика".

    В началото на 1982 г. са радиофицирани 53,6% от селищата. Развитието и финансирането се осъществява от народните съвети.

    В средата на 90-те години интересът към жичната радиофикация от страна на абонатите леко спада, особено в големите градове.

    През 2006 г., когато БТК е приватизирана и закупена от мобилния оператор Вивател (сега Виваком), се прекратява поддръжката на радиофикацията. Дейността по стопанисване и поддържане се прехвърля към общините. Оттогава много радиовъзли в страната ни бяха закрити. От тогава много кражби на проводници е имало по въздушната мрежа в селата след закриването.

    През 2018 г. все още има действащи радиовъзли, но броят радиослушатели е сравнително малък.

Божидар Цветанов
13 април 2018 година