Сумиращи честотни устройства (диплексери)

     Приложените принципни схеми на сумиращите честотни устройства (диплексери) са събирани от различни източници. Целта ми бе съхранение на пречертаните на ръка схеми.


Фиг.1


Фиг.2


Фиг.3

    Схемата от фиг.1 е изпълнявана нееднократно. Схемите от фиг. 2 и фиг. 3 не са проверени на практика.
   
    Виж също: Българско сумиращо честотно устройство (диплексер) за VHF и UHF телевизионни обхвати "АСУ-151"

LZ2WSG, Силистра
24 юни 2010 година, KN34PC