Автоматичен морзов ключ

Автоматичен Морзов ключ, разработен в 1999 година.

LZ2CH, Силистра
9 юни 2008 година