Регулатор за чистачки 

LZ2CH, Силистра
25 октомври 2009 година, KN34PC