Шумов генератор в късовълновия диапазон
/kn34pc.com/конструкции/...

За измервания на някои параметри на самоделни приемници в късовълновия диапазон с минимум подръчни прибори ми е беше необходим шумов генератор.

В старите книжки за любителска техника простичко се използваше ценеров диод за източник на шум със следващо усилване с широколентови усилватели.

Необходимо е единствено да се подбере типа на ценеровия диод и токът през него.

Експериментите ми с подръчни компоненти и ценеров диод Д813 (с година на производство: 1968-а) резултатите са повече от очакваните: на 3,5 MHz нивото е 59+10 (158 µV / 50 Ω), а на 28 MHz нивото е 59+5 (89 µV / 50 Ω). Със съвременни типове ценерови диоди шумовото напрежение е по-ниско.

При прехвърляне на принципната схема върху нарязаната с дремел и пиличка платчица от бързане и недоглеждане съм оставил с едно "квадратче" повече по дължина. Не исках да режа и пиля допълнително платката.

Така се оформи новата електрическа схема с две транзисторни стъпала, в която постояннотоковият режим на всяко стъпало е осигурен поотделно .


42 х 21 mm

Архив [zip,spl7,lay,gif][131kb]

Използвам високочестотни транзистори, за да не ограничавам допълнително честотната лента отгоре. Възможно е с други типове ценерови диоди и транзистори шумовият генератор да се използва и в обхвата на УКВ.

Примерно приложение на шумовия генератор:

Използвам генератора за настройка на любителски самоделни приемници, като за целта е необходимо приемникът да е изцяло работоспособен, т.е. при подаване на нормална антена на входа на приемника във високоговорителя трябва да се чуват станции и/или ефирен шум.

Изходът на шумовия генератор подавам на антенния вход на изследвания приемник (с допълнителен затихвател, ако е необходимо) или на входа на МЧУ (с верига за съгласуване при необходимост), а изходът от високоговорителя - към линейния вход на звуковата карта на компютър. С помощта на програми за спектрален анализ (Audio Spectrum Analyser, SpectraLAB, WaveSpectra и др.) се визуализира директно изходната характеристика на звуковата картина на изходния сигнал.

При условие, че входните диапазонни филтри на приемника, УВЧ, смесителя, МЧУ и нискочестотната част са сравнително широколентови (всеки в своята си честотна област), междинночестотният филтър е главно определящия за резултатната АЧХ на приемника.

В измерването участват всички блокове, през които преминава сигнала, но с простотата си и с визуално достъпната информация, която получавам за работещия приемник в голяма степен мога да съдя за реалните му параметри, за АЧХ на междинночестотния/ите му филтри и на нискочестотната му част. Помага ми дори за изработка напр. на собствени кварцови и др. филтри.


Изходните характеристики изглеждат примерно такива:

1. Измерване на късовълнов приемник на 7 MHz с пряко преобразуване. Селективността е осигурена от CLC elliptic филтър по ниска честота. Пикът в амплитудата е на честота 15,625 kHz и е от редовата развивка на телевизионен CRT приемник, намиращ се на разстояние три метра от изпитвания радиоприемник:


2. Измерване на късовълнов приемник на 7 MHz със самоделен кварцов филтър на 5,400 MHz:

Използвана литература:
1. 2N2369 [zip,pdf][25kb]

LZ2WSG, KN34PC
30 октомври 2014 година