Сигнално фенерче

    Споделям принципната електрическа схема на зарядно устройство към китайско сигнално фенерче, служило безотказно повече от две години. Схемата е свалена след профилактичен ремонт.

    Изпълнение: обемно.

    Внимание! Елементите на схемата са галванично свързани с електрическата мрежа! Избягвайте съприкосновение с тях при експериментиране и настройка. Не включвайте превключвателя S1 по време на заряд.

LZ2WSG, KN34PC
7 септември 2011 год.