Нов живот за абонатен високоговорител
"Тонмайстор", тип ВА - III

     Въпреки новите тенденции в развитието на радиокомуникациите, в определени райони на страната жичната радиофикация остава предпочитан начин за получаване на информация.

    Всички са свикнали с "радиоточките" и не искат да се разделят с тях

    Липсващото производство на абонатни високоговорители налага ремонтирането на наличните такива.

    На фиг.1 е показана принципната схема на ВА "Тонмайстор".

    Повредите биват три вида:

        1. Повреден високоговорител;       
        2. Прекъснат трансформатор;
        3. Механично повреден или износен превключвател за гръмкостта.

    При повреден високоговорител ремонтът се свежда до подмяна на последния, в повечето случаи в резултат на което страда акустиката - оригиналният високоговорител е широколентов и честотната му лента е съобразена с параметрите на радиофоничната мрежа.  Всяко пригаждане на японски и китайски говорителчета е увенчано с неуспех.

    При прекъснат трансформатор вариантите за ремонт се свеждат до пренавиване на  последния или замяна с изходен трансформатор от лампов или транзисторен радиоприемник. Тогава трябва да се промени схемата на свързване, като наличния превключвател се подмени с потенциометър. Така се запазва регулирането на гръмкостта.

   В нашия случай (виж фиг. 2) при повреден механичен превключвател на гръмкостта и липса на такъв за подмяна в момента, последният беше заменен с нискоомен потенциометър от стар телевизор. Така функционалността на устройството бе запазена и допълнена с плавен регулатор на гръмкостта при използване на всички здрави компоненти.

    След ремонта всички слушатели останаха доволни. "Точката" работи отново .
 


    
Високоговорител абонатен "Тонмайстор" тип ВА - III с P = 3W, Uвх = 30V

1 2 3

1. Оригинална схема на свързване по фиг. 1
2. Преработена схема по фиг. 2
3. Работеща "радиоточка"

LZ2WSG / LZ2XYZ, Силистра
3 ноември 2009 година, KN34PC