Универсален програмируем таймер 24 канала, 192 таймера

    На всеки канал има по 8 таймера с програмируемо време на включване и време на изключване. Работи с часовник за реално време с батерия.

    Много удобен таймер за поливане, кафе машини, бойлер, в селското стопанство и в дома.

    Схемата е изпълнена с микроконтролер PIC18F4620. На изходите се поставят светодиоди и релета през ИС ULN2003.

Архив програмен код [zip][277kb]

ORBB, Силистра
18 май 2017 година