Ретро радиокасетофон, модел '82 г.

     Конструкцията на радиокасетофона е по подобие на широко разпространените в началото на 80-те години касетофони с хоризонтално разположение на касетата. Използвано е шаси от лампово устройство в което са поместени всички елементи и е оформена кутията. Тъй като конструкцията е с достатъчно голяма височина, странично са разположени и вградени високоговорители.

     Радиоприемникът е с обхват УКВ (65-73 MHz). На този обхват работиха тогава 3-те български радиостанции ("Хоризонт", "Христо Ботев" и "Орфей"), като стерео предаване имаше само по няколко часа на програма "Орфей". Затова радиоприемната част е моно, като е използван УКВ блок от "Селена" със схема показана на фиг.1.
 Фиг.1

     За междинно честотен усилвател и детектор служи част от платка звук за телевизионен приемник "София 21" с ИС А220D, настроена на 10.7 MHz – фиг.2.Фиг.2

     Лентодвижещият механизъм е от касетофон "Унитра", като за индикация на движението на лентата се използва схема от списание "Радио, телевизия, електроника", бр. 12 / 80 г. – фиг.3 с четири светодиода разположени на лицевия панел.
 Фиг.3
 

     Превключването на режима радио–касетофон става с бутонен превключвател.

     Нискочестотната част е стерео и се състои от:
         - предусилвател с ИС 1УС 739 по схема от "50 радиолюбителски схеми ..." показана на фиг.4.Фиг.4

         - тонкоректор по схема от списание "Радио, телевизия, електроника" бр. 1 / 76 год. - фиг.5.Фиг.5

         - крайното стъпало е 2 х 35 W. Схемата е от стереоусилвател "Студио"- фиг.6. За радиатор на крайните транзистори се използва цялата задна страна на кутията, която е изработена от 3 слоя алуминиева ламарина, огъната по подходящ начин и осигурява над 400 кв. см охлаждаща площ на всеки транзистор.Фиг.6

          За индикация на нивото на сигнала се използват светодиоди със схема на управление от списание "Радио, телевизия, електроника" бр. 12 / 81 г. – фиг.7.Фиг.7

          Под светодиодите на лицевия панел са разположени потенциометрите за регулиране на усилването и тонкоректора, а в дясно е копчето за избор на станциите.

Петко Петков, Бургас
p_s_petkov@yahoo.com
21 юни 2008 година, KN34PC