Радиоприемник за УКВ и СВ с интегрална схема CXA1619AS на SONY
/kn34pc.com/конструкции/...

Поръчах си няколко радиоприемника, комплекти за сглобяване от Китай, но единият беше с грешна конфигурация, очевидно при комплектацията. Разбира се, веднага преосмислих неговото предназначение и реших, все пак, да използвам част от елементите му - кутия, променлив кондензатор, потенциометър, високоговорител и телескопична антена.

И ето така ми дойде идеята вместо да купувам нов комплект за сглобяване на радиоприемник в обхватите на УКВ и средни вълни, да си го конструирам и реализирам сам. Направи ми впечатление, че за подобни радиоприемници китайците използват интегрални схеми, представляващи едночипови радиоприемници на SONY. Потърсих такива на българския пазар за електронни компоненти и си закупих CXA1619.

Докато разглеждах техническите параметри на интегралните схеми на SONY, предназначени за такъв тип радиоприемници, ми направи впечатление, че почти всички са еднакви и разликата е само в параметрите, например CXA1238, CXA1119, CXA1191, CXA1619, CXA1691 и прочее. Предимството им е в наличието на вграден нискочестотен усилвател, който при захранване 6V отдава 450-500 mW мощност върху товар Z = 8 Ohm. Така се спрях на тази схема:

На самата схема съм вмъкнал разположението на изводите на междинночестотните трансформатори, осцилатора и дискриминатора, осъществен с бобина. Резисторът R2 може да бъде пропуснат като това няма да се отрази на работата на приемника, но се оказа, че задължително към средния извод на потенциометъра трябва да се включи кондензатор от 10nF който прекратява евентуално самовъзбуждане, пробив по висока честота към извод 5 на интегралната схема, което не е показано в оригиналната схема на SONY. Ако захранването от батерията е 3-4 волта (две батерии R6 или една Li-Ion) то резисторът R6 трябва да има стойност 330-470 Ома. Този резистор е във веригата на индикатора за наличие на сигнал, осъществен с LED диода D1. Вероятно трябва да се подберат кондензаторите С2 и С3 в трептящите кръгове на УКВ според капацитета на използвания променлив кондензатор. Останалите данни за трептящите кръгове са дадени в справочните данни. За феритна антена съм използвал според моя променлив кондензатор от 2 х 140 pF антенна бобина с индуктивност 600 µH.

След тези уточнения, започнах най-трудната част от реализацията на радиоприемника, а именно - свалянето на физическите размери на кутията с шублер, за да мога да поместя моя приемник в нея, след което изчертах печатна платка:Архив PCB [zip,pcb][6kb]

Тези занимания са трудни, но доставят удоволствие. Прецизността в измерванията е от изключително значение за точността на изработване на печатната платка, иначе рискът от неточности се увеличава и води до това, че готовата платка просто не влиза на правилното място в кутията или някой елемент "стърчи" където не му е мястото.

Но не за първи път се е случвало за един проект да изчертавам по две, а понякога и три платки. Главно поради невнимание и недоглеждане. Разбира се, така се случи и сега. За този проект тази платка е по-"особена", а особеността е в това, че изчертаването беше с огледален образ, тоест интегралната схема погледната отдолу. Нещо като монтаж на SMD-компонент. Обръщането на интегралната схема беше необходимо за опростяване на монтажа и скъсяване на електрическите връзки. Както може да видите на горната картинка действително връзките са доста подредени, в противен случай се получава кръстосване, което пречи на подаването на сигнал към крайните устройства за управление (потенциометър и променлив кондензатор). За да получа този "огледален" образ разположих интегралната схема отдолу на платката. Също отдолу е монтиран светодиода, индикатор на сигнала.

Ето и изглед към монтажа на елементите на печатната платка:

А на следващите снимки е показан монтажът на елементите и интегралната схема (отдолу) на платката:

Настройката беше елементарна, кратка и лесна за изпълнение. На обхвата на Средни вълни, както в повечето мои конструкции на приемници, дефинирах диапазон 510-1640 kHz, което ми позволи тази лесна и бърза настройка. За УКВ обхвата съответните честоти са 87-109 MHz. Тъй като осцилаторната бобина за УКВ е с месингово ядро, чрез неговото въртене постигнах бързо началната честота, а с тримерът върху променливия кондензатор горната честота на УКВ обхвата, а чувствителността постигнах чрез бобината и тримера на високочестотната секция на променливия кондензатор.

И накрая остана само монтажът на готовия радиоприемник в кутията:

Радиоприемникът, реализиран с CXA1619, независимо от своята простота, се оказа доста добър като "бюджетен" такъв. На АМ (Средни вълни) не отстъпва по чувствителност на много други джобни радиоприемници. По чувствителност в УКВ диапазона отстъпва на подобни приемници, реализирани с интегрални схеми на TOSHIBA. Този малък недостатък е лесно преодолим като се добави едно високочестотно апериодично стъпало на антенния вход.

Ако се вгледате в принципната схема на китайския многодиапазонен радиоприемник SNT-2902, реализиран с подобна ИС (CXA1191) от статията ми "Радиоприемници - китайски комплекти за сглобяване", ще видите като предусилвател за УКВ обхвата същото апериодично стъпало, реализирано с транзистора Q101 - S9018.

Стойността на R1 трябва да се подбере според типа на използвания транзистор, както и напрежението на батерията. Удачни стойности са от 100 kΩ до 330 kΩ, като стойностите на другите елементи не се променят. На приложената печатна платка апериодичният предусилвател не е включен.

И така, с една кутия, попаднала ми след погрешна доставка на комплект за сглобяване от китайски сайт, няколко закупени елемента от нашия пазар, реализирах едно изключително добро за размерите и цената си джобно радио, което ще ми служи в бъдеще когато пътувам за село, а слухът ми ще се радва на прекрасно звучене.
 


Доп. материали:
1. CXA1619AS [pdf][182kb]

Валери Терзиев
19 януари 2020 година