Из радиолюбителските архиви:
 
LZ2PT: Забавна електроника / 03.2011 год. /