Справочник 

Транзистори
Аналогови интегрални схеми

Български кварцови филтри MCF
Български кварцови филтри FLK [pdf][218kb]

Германски кварцови филтри [pdf][1,2mb]
Германски кварцови филтри XF-9A, XF-9B, XF-9C, XF-9D, XF-9E, XF-9M [pdf][436kb]
Германски кварцови филтри XF-9A, XF-9B, XF-9B01, XF-9B02, XF-9B10, XF-9B11, XF-9B12, XF-9E, XF-9NB, XF-9P
Германски кварцови филтри 9MXF24D, 10MXF24D [pdf][34kb]
Германски кварцови филтри XF-107A, XF-107B, XF-107C, XF-107D, XF-107E [pdf][422kb]
Германски кварцови филтри XFM-107B, XFM-107M [pdf][301kb]
Германски миниатюрни кварцови филтри XFM-107A, XFM-107B, XFM-107C, XFM-107D, XFM-107E [pdf][301kb]
Германски кварцови дискриминатори: XD-9-01, XD-9-02, XD-107-01, XD-107-02 [pdf][693kb]

Свърхминиатюрни приемно-усилвателни лампи [pdf][510kb]
Руски малогабаритни релета [zip,pdf,xls][683kb]
Руски феромагнитни материали [djvu][7kb]
Кадмиево-никелови и желязно-никелови акумулатори и батерии [zip,pdf][2,9mb]

Активни филтри с операционни усилватели
Основни параметри на някои изправителни схеми
Криви на Флетчер и Мансон (Fletcher–Munson curves)

QRP дейност
Морзова азбука
Импедансна диаграма (диаграма на Смит) (Smith Chart)
S-метри и градуирането им

Калкулатор за пресмятане на индуктивности

Любителски VHF ретранслатори на територията на България

Библиотеки за управление под Arduino / Arduino Libraries НОВО!
AD9832 - 25 MHz Direct Digital Synthesizer, Waveform Generator
AD9833 - Low Power, 12.65 mW, 2.3 V to 5.5 V, Programmable Waveform Generator
AD9834 - 20 mW Power, 2.3 V to 5.5 V, 75 MHz Complete DDS
AD9835 - 50 MHz Direct Digital Synthesizer, Waveform Generator
AD9838 - 11 mW Power, 2.3 V to 5.5 V, Complete DDS
AD9850 - CMOS, 125 MHz Complete DDS Synthesizer
AD9851 - CMOS, 180 MHz DDS/DAC Synthesizer
MCP23017 - 16-Bit I/O Expander with Serial Interface
PT2257 - Electronic Volume Controller
Si570 - 10 MHz to 1.4 GHz I2C programmable XO