Справочник 

Български силициеви транзистори - Параметри
Български силициеви транзистори - Кодови означения
Руски високочестотни и свръхвисокочестотни транзистори [djvu][182kb]
Транзистори - справочник [zip,xls][1,1mb]

Български кварцови филтри MCF
Български кварцови филтри FLK [pdf][218kb]

Германски кварцови филтри [pdf][1,2mb]
Германски кварцови филтри XF-9A, XF-9B, XF-9C, XF-9D, XF-9E, XF-9M [pdf][436kb]
Германски кварцови филтри XF-9A, XF-9B, XF-9B01, XF-9B02, XF-9B10, XF-9B11, XF-9B12, XF-9E, XF-9NB, XF-9P
Германски кварцови филтри 9MXF24D, 10MXF24D [pdf][34kb]
Германски кварцови филтри XF-107A, XF-107B, XF-107C, XF-107D, XF-107E [pdf][422kb]
Германски кварцови филтри XFM-107B, XFM-107M [pdf][301kb]
Германски миниатюрни кварцови филтри XFM-107A, XFM-107B, XFM-107C, XFM-107D, XFM-107E [pdf][301kb]
Германски кварцови дискриминатори: XD-9-01, XD-9-02, XD-107-01, XD-107-02 [pdf][693kb]

Свърхминиатюрни приемно-усилвателни лампи [pdf][510kb]
Руски малогабаритни релета [zip,pdf,xls][683kb]
Руски феромагнитни материали [djvu][7kb]
Кадмиево-никелови и желязно-никелови акумулатори и батерии [zip,pdf][2,9mb]

Активни филтри с операционни усилватели
Основни параметри на някои изправителни схеми
Криви на Флетчер и Мансон (Fletcher–Munson curves)

QRP дейност
Морзова азбука
Импедансна диаграма (диаграма на Смит) (Smith Chart)
S-метри и градуирането им

Калкулатор за пресмятане на индуктивности

Любителски VHF ретранслатори на територията на България

Транзистори:
BFW16A, BFW17A [zip,pdf][82kb]
2N2369 [zip,pdf][25kb]
2N5109 [zip,pdf][51kb]
2N3866A [zip,pdf][24kb]

КТ920 [zip,pdf][120kb]
КТ921А, КП921Б [zip,pdf][161kb]
КТ922 [zip,pdf][120kb]
КТ925 [zip,pdf][112kb]
BLW77 [zip,pdf][82kb]
BLW83 [zip,pdf][74kb]
2N3632, 2N3633, 2N3375 [zip,pdf][503kb]
2SC1969 [zip,pdf][119kb]
2SC1971 [zip,pdf][102kb]
2SC2078 [zip,pdf][82kb]
2SC2166 [zip,pdf][104kb]

BF245 [zip,pdf][89kb]
BF247 [zip,pdf][183kb]
BF960 [zip,pdf][511kb]
BF961 [zip,pdf][121kb]
BF964 [zip,pdf][115kb]
BF966S [zip,pdf][116kb]

КП901А, КП901Б [zip,djvu,pdf][161kb]
IRF510 [zip,pdf][287kb]
RD16HHF1 [zip,pdf][741kb]

Аналогови интегрални схеми:
К174УР1 [zip,pdf][394kb]
К174УР7 [zip,pdf][115kb]
К174ХА2 [zip,pdf][249kb]
К174ХА10 [zip,pdf][193kb]
CA3028A [zip,pdf][373kb]
CA3089 [zip,pdf][354kb]
MC3361 [zip,pdf][172kb]
SA602 [zip,pdf][418kb]
SA612 [zip,pdf][106kb]
TA7358 [zip,pdf][258kb]
TA7640 [zip,pdf][535kb]
TBA120S [zip,pdf][688kb]

К157УД2 [zip,pdf][201kb]
NE5532 [zip,pdf][872kb]
NE5534 [zip,pdf][253kb]
TL082 [zip,pdf][1,6mb]

К174УН7 [zip,pdf][203kb]
LM386 [zip,pdf][213kb]
TA7368 [zip,pdf][278kb]
TA8215 [zip,pdf][361kb]
TBA810 [zip,pdf][67kb]
TBA820M [zip,pdf][61kb]
TDA1560 [zip,pdf][109kb]
TDA2003 [zip,pdf][117kb]
TDA2030 [zip,pdf][142kb]
TDA2822 [zip,pdf][122kb]
TDA7377 [zip,pdf][219kb]