Рекламна брошура на Респром "Радиоприемници на транзистори" на френски език

Брошура на френски език / Сканира и изпрати: smak [pdf][15,8mb]