Колона звукова 25W тип КЗ-25
 

    Колона звукова 25W тип КЗ-25 е предназначена за озвучаване на средни по големина площади и стадиони, летни къпални, ресторанти с градини, паркове, заводски площи, ж.п. и автогари,аерогари,прнстанищни и други открити пространства, като се включва към външни линии на местни или централни радиотранслационни възли. Звуковата колона може да служи за вътрешни озвучавания на закрити спортни зали, салони, читалища, клубове и заводски помещения.
 

    Технически данни:

        Паспортна мощност: 25 W

        Честотен обхват: 125 ÷ 11000 Hz

        Неравномерност на честотната характеристика в номиналния честотен обхват: не по-голяма от 15 db

        Характеристична чувствителност:
                - в обхвата от 250 до 5000 Hz: не по-малка от 1,3 Pa.W-0,5
                - в номиналния честотен обхват: не по-малка от 1,1 Pa.W-0,5

        Звуково налягане Рраб. , създадено при работна мощност: 4,6 Pa

        Коефициент на хармонични изкривявания при работна мощност:
                - в обхвата от 250 до 1000 Hz: не по-голям от 6 %
                - в обхвата от 1000 до 4000 Hz: не по-голям от 5 %
                - в обхвата от 4000 до 8000 Hz: не по-голям от 3 %

        Захранващи напрежения: 30 / 120 / 240 V

        Габаритни размери: 1000 х 150 х 166 mm

        Тегло: 16 kg

    Устройство на изделието: Звукова колона 25W тип КЗ-25 съдържа следните по-важни компоненти: /фиг.1/

        1. Корпус
        2. Плоча лицева
        3. Плоча с надпис
        4. Куплунг входящ
        5. Отвори за дръжка
        6. Отвори за закрепване към стена, стойка и т.н.
        7. Винтове за закрепване на лицевите плочи

    Схема на свързване, вариант 1:

Колона звукова 25W тип КЗ-25 [pdf][1,9mb]

    Схема на свързване, вариант 2:

Божидар Цветанов
3 януари 2013 година, доп. 21 март 2016 година