Hi-Fi стерео усилвател 2 х 35 W
"Студио-2"

 
    Усилвателят е предназначен за висококачествено възпроизвеждане на моно- и стереопрограми в домашни условия. Отговаря на изискванията на БДС за I клас и DIN45500.

    Усилвателят дава възможност за прослушване на програми от следните тонови източници:

        грамофон с динамична доза: 4,5mV/47 kΩ
        грамофон с кристална доза: 300mV/500 kΩ
        магнитофон: 300mV/500 kΩ
        тюнер: 150mV/250 kΩ.


 

 

Снимки: Божидар Цветанов
 Стереоусилвател "Студио 2" - 2 x 35 W - принципна електрическа схема [pdf][222kb]
Hi-Fi стереоусилвател 2 x 35 W тип УН/2 - описание, ел. схема (сп. РТЕ, бр. 3, 1977 год., бр. 1, 1978 год.) [pdf][1,3mb]
 

    Tехнически параметри:

        номинална изходна мощност при товарен импеданс 4Ω: 2x35W
        честотна характеристика: 20Hz до 20kHz
        неравномерност на честотната характеристика: ≤ 0,5dB
        коефициент на хармоничните изкривявания за 1000Hz: ≤ 0,12%
        изход за запис на магнитофон: 300mV/4,7kΩ
        отношение сигнал/фон при изходяща мощност Pизх=2 Х 50mW: ≥ 65 dB
        обхват на регулиране на стереобаланса: ≥ 8 dВ
        затихване на прослушването между каналите: > 56 dB
        тонкорекция за граничните честоти: ≥ ± 17 dB
        шумов филтър: над 6 kHz спадане с 12 dB/oct
        румпел филтър: под 100 Hz спадане с 12 dВ/oct
        презеис филтър: за 2 kHz повдигане с 8 dB
        коефициент на претоварване на входовете: > 15 dB
        коефициент на разтоварване: < 0,8 dB
        консумирана мощност от мрежата: 150 VA

    Архив: етикети на компелт "Студио-2" [zip,jpg][11,5mb]

KN34PC, 10 декември, 2007 година,
доп. Божидар Цветанов, 12 юли, 2012 година
доп. Божидар Цветанов, 6 януари 2015 година