Трансформатор абонатен радиофикационен (ТАР)

    Абонатните трансформатори се използват в системата на жичната радиофикация. Предназначението им е да намалят високото напрежение от радиотранслационната централа до нормалното напрежение за работа на абонатните високоговорители (радиоточки). Входното напрежение може да бъде 120V или 240V. Изходното напрежение е 30V. Мощността е 20W, 40W, 60W и 100W.

    Един трансформатор с мощност 20W може да захрани 40 абонатни високоговорителя с мощност 0.3W, трансформатор 40W: 80 абонатни високоговорителя, трансформатор 60W: 120 абонатни високоговорителя, а трансформатор 100W: 200 абонатни високоговорителя.

Божидар Цветанов
18 март 2018 година