Високоговорители "Гроздан Николов" - Благоевград
 

Високоговорител ВЕ 154:

* * *

Високоговорител ВЕ 1523-1А:

* * *

Високоговорител ВЕ 1523Б4:

* * *

Високоговорител ВК 0561:

* * *

Високоговорител ВК 07240:

* * *

Високоговорител ВК 0828/38:

* * *

Високоговорител ВК 1731:

Паспортна мощност: 4 W
Номинален импеданс: 8 Ohm
Резонансна честота: 80 ± 20 Hz
Номинален честотен обхват: 100 - 12500 Hz
Характеристична чувствителност при 1 W на 1 м: 88 dB
Тегло: 0,470 кг

* * *

Високоговорител ВКВ 2523/33:

* * *

Високоговорител ВМ 57А8-ТМ:

Паспортна мощност: 0,25W
Номинален импеданс: 8 Ohm, 50 Ohm, 80 Ohm
Резонансна честота: 500 +50 / -100 Hz
Номинален честотен обхват: 500 - 3150 Hz
Характеристична чувствителност при 1 W на 1 м: 83,5 / 82 / 82,5 dB
Тегло: 0,035 кг

* * *

Високоговорител ВМ 67Б8:

Паспортна мощност: 0,15W
Номинален импеданс: 4 Ohm, 8 Ohm
Номинален честотен обхват: 350 ± 50 Hz
Резонансна честота: 315 - 5000 Hz
Характеристична чувствителност при 1 W на 1 м: 87 / 86 dB
Тегло: 0,09 кг

* * *

Високоговорител ВО 0022:

Паспортна мощност: 8 W
Номинален импеданс: 4 Ohm
Резонансна честота: 110 + 20 / -30 Hz
Номинален честотен обхват: 80 - 12500 Hz
Характеристична чувствителност при 1 W на 1 м: 84 dB
Тегло: 0,300 кг

* * *

Високоговорител ВО 1721/31:

Паспортна мощност: 8 W
Номинален импеданс: 4 Ohm, 8 Ohm
Резонансна честота: 110 + 20 / -30 Hz
Номинален честотен обхват: 80 - 20000 Hz
Характеристична чувствителност при 1 W на 1 м: 82 dB
Тегло: 0,340 кг 

* * *

Допълнителни материали:

1. Високоговорители АД, Благоевград, високоговорител ВЕ 1523B4/8
2. Високоговорители АД, Благоевград, високоговорител ВК 0828/38
3. Високоговорители АД, Благоевград, високоговорител ВК 1731
4. Високоговорители АД, Благоевград, високоговорител ВКВ 2523/33
5. Високоговорители АД, Благоевград, високоговорител ВМ 57Б
6. Високоговорители АД, Благоевград, високоговорител ВМ 67Б
7. Високоговорители АД, Благоевград, високоговорител ВО 0022
8. Високоговорители АД, Благоевград, високоговорител ВО 1721/31
9. Спр. на радиолюбителя, Д. Рачев, София, Техника, 1990 год., Високоговорители и озвучителни тела [zip,pdf][1,6mb]

Божидар Цветанов
15 декември 2017 г., доп. 28 декември 2017 г., доп. 3 януари 2017 г., доп. 6 януари 2018 год., доп. 15 януари 2017 год.