Стереофоничен касетен дек "Д-202"

 

Снимките изпрати: Божидар Цветанов
 Стереофоничен касетен дек "Д-202" [pdf][137kb]

 

 

Снимките изпрати: Георги Георгиев

 

KN34PC, Силистра
2 декември 2012 год., доп. 21 март 2014 год.