Касетофон "Philips" EL3301


 

    Касетофонът EL3301 е един от първите произведени от фирмата "Philips". На Фиг.1 са показани основните функционални ключове за управление на касетофона.


    Принципна схема и разположението на елементите на платката.


 

    Основни технически данни:

    Скорост на движение на лентата: 4.75 cm/s
    Захранващо напрежение: 7.5 V (5 x 1.5V)
    Изходна мощност: 250 mW
    Честотна лента: 100 ÷ 7000 Hz
    Габарити: 196 х 113 х 56 cmПринципна схема и разположението на елементите на платката [jpg-zip][2,7mb]


    Използвани транзистори и диоди: TS1: AC125, TS2: AC125, TS3: AC125, TS4: AC126, TS5,6: 2xAC128, TS7: AC125, TS8: AC127, TS9: AC128, GR1: BA114, GR2: BA114

Петко Петков, Бургас
2 декемтри 2010 год.