Осцилоскоп С1-94

Осцилоскоп С1-94  - електрическа схема [djvu][69kb]

        Технически параметри:

            - Честотна лента: 0 - 10 MHz
            - Време на нарастване на преходната характеристика: 35 ns
            - Работна част на екрана: 40 х 60 mm (8 х 10 деления).
            - Коефициент на отклонение: от 10 mV/деление до 5 В/деление
            - Основна грешка от измерване: ± 5%
            - Диапазон на калибрираните коефициенти на развивката: от 100 ns/деление до 50 ms/деление
            - Грешка на калибрираните коефициенти на развивката: при 100 ns: ± 8%, от 1 ms до 50 ms: ± 5%
            - Потребляема мощност: 32 W
            - Габаритни размери: 100 х 190 х 300 mm, 3.5 кг.
            - Маса: 3.2 кг
            - Аналог: Осцилоскоп "Сага"