Осцилоскоп "Сага"


 

    Осцилоскоп "Сага" - електрическа схема [djvu][169kb]

        Технически параметри:

            - Честотна лента: 0 - 10 MHz
            - Време на нарастване на преходната характеристика: не повече от 50 ns
            - Работна част на екрана: 40 х 60 mm (8 х 10 деления).
            - Коефициент на отклонение: от 5 mV/деление до 5 В/деление
            - Основна грешка от измерване: ± 6%
            - Диапазон на калибрираните коефициенти на развивката: от 50 ns/деление до 50 ms/деление
            - Грешка на калибрираните коефициенти на развивката: не превишава ± 6%
            - Потребляема мощност: не повече от 30 W
            - Габаритни размери: 100 х 190 х 280 mm
            - Маса: 3.2 кг
            - Аналог: Осцилоскоп С1-94

KN34PC, Силистра, 2008 година