Волтметър за постоянен ток за учебни цели

НППО "Напредък" - София, Завод "Ломоносов" - Плевен

 

Божидар Цветанов
28 май 2014 година