Магнетофон UNITRA  M 2405 S

 

Ръководство за експлоатация и обслужване [djvu][424kb]
Принципна електрическа схема [pdf][2,5mb]

Петко Петков, Бургас
11 август 2008 год., доп. 23 август 2008 год.