Автомобилен радиоприемник "АР 18"

 Радиоприемник автомобилен тип РП-А-III-1
 

Радиоприемник за вграждане в УУ на автобус тип РП-А-Т-III-1
 

 

Автомобилен радиоприемник "АР 18" [zip-pdf,jpg][4,3mb]

 

 

Гаранционна карта [zip,pdf][4,3mb]
Техническо описание [zip,pdf][6,5mb]

Материалите изпрати: Божидар Цветанов
 

8 декември 2012 година, доп. 9 април 2014 година
доп. 27 май 2015 година