Автомобилен радиоприемник "АР 18"

    Радиоприемник тип РП-А-III-1 БДС 1510-76, БДС 6855—76 "АР 18" е предназначен за приемане на радиоразпръсквателните станции в обхватите УКВ, СВ и ДВ. Същият е предназначен за вграждане в леки автомобили "Лада" - всички модификации и други леки коли, имащи бордова мрежа 12V със заземен "минус". Той работи със стандартна автомобилна антена имаща капацитет на кабелния отвод от 60 до 80 pF.

    Кратка техническа характеристика:

    - обхвати:
        СВ 520-1600 kHz
        ДВ 150-350 kHz
        УКВ 64,5-73 МHz

    - чувствителност:
       
СВ 75 μV
        ДВ   200 μV
        УКВ 10 μV

    - максимална изходяща мощност 3W
    - захранване: бордна мрежа 12У със свързан към "маса" отрицателен полюс
    - пределно допустимо захранващо напрежение 15,2V
    - консумация 100—400 mA
    - габаритни и присъединителни размери в съответствие със стандарт на СИВ № 173-75.

    Изделието се състои от радиоприемник, който съдържа;
    - интегрални схеми: 3 бр.
    - транзистори: 5 бр.
    - скална лампа: 1 бр.
 

    Радиоприемник автомобилен тип РП-А-III-1:


   
Радиоприемник за вграждане в УУ на автобус тип РП-А-Т-III-1:

 

Автомобилен радиоприемник "АР 18" [zip-pdf,jpg][4,3mb]

 

 

Гаранционна карта [zip,pdf][4,3mb]
Техническо описание [zip,pdf][6,5mb]

Материалите изпрати: Божидар Цветанов
 

8 декември 2012 год.,
доп. 9 април 2014 год., доп. 27 май 2015 год., доп. 14 януари 2018 год.