Радиоприемник-сувенир "Кобзар"

LZ2WSG, KN34PC,
21 декември 2008 година