Радиоприемник 6 програмен за транслационна мрежа
тип "Qualiphone QP 101"

 

 

 

 

Божидар Цветанов
8 март 2018 година