Радиоприемник "Романс 69"

    "Романс 69" е четвъртокласен настолен суперхетеродинен радиоприемник (малък супер) с три обхвата: КВ1, КВ2 и средни вълни. Реализиран е с радиолампи от серията Е80. Използувана е същата механична конструкция както при радиоприемника "Концертино".

    Радиоприемникът е оформен е в дървена кутия с клавишно превключване на обхватите.

    Основни технически данни:

     Честотни обхвати:
        КВ2: 11,5-22,5 MHz
        КВ1: 5,8-10 MHz
        СВ: 520-1600 kHz

    Чувствителност при отношение сигнал/шум 20 dB:
        КВ2: 150 µV
        КВ1: 150 µV
        СВ: 130 µV

    Избирателност по съседен канал: 28 dB

    Избирателност по огледален канал:
        КВ2: 8 dB
        КВ1: 12 dB
        СВ: 30 dB

    Изходна мощност: 1,5 W

    Междинна честота: 468 kHz

    Точки за настройка:
        КВ1: 6 и 9,6 MHz
        КВ2: 11 и 21 MHz
        СВ: 600 и 1540 kHz

Радиоприемник "Романс 69"  (ECH81, EBF89, ECL82)[pdf][124kb]

    Входното устройство и на трите обхвата е осъществено по схема с трансформаторна връзка на антената с кръга. Свързването и превключването на бобините е реализирано по особен начин.

    Антенните намотки L1 и L2 за двата обхвата къси вълни се явяват постоянно (паралелно) включени към антената при работа на кой да е от тях. Шунтиране на едната или другата антенна намотка не се получава, тъй като индуктивностите им са от един и същи порядък. Това решение (с компромис за късовълновите обхвати) е прието поради използуването на клавишен блок с минимален брой контактни пера.

    Честотният преобразувател е реализиран с лампата ЕСН81. Хетеродинът е осъществен за двата обхвата къси вълни по схема с индуктивна обратна връзка. За средновълновия обхват е използувана схемата с капацитивна обратна връзка (схема Колпитц).

    Останалата част от схемата на радиоприемника "Романс 69" е както при радиоприемника "Концертино".

Божидар Цветанов
30 април 2013 година