Преносим радиоприемник "Россия-304"

    Радиоприемникът е предназначен за приемане на станции с амплитудна модулация в обхватите ДВ и СВ с вградена феритна антена и обхвати КВ-1 и КВ-2 с телескопична антена.

    Основни технически данни:

    1. Диапазон на приемани честоти:

        ДВ: 150-405 kHz (2000-740.7m)
        СВ: 525-1605 kHz (571.4-168.9m)
        КВ-1: 9.5-12.1 MHz (31.5-24.8m)
        КВ-2: 3.95-7.3 MHz (75.9-41m)

    2. Междинна честота: 465 kHz

    3. Максимална чувствителност при изходна мощност 5 mW,не по-малко от:

        - на ДВ: 500 µV/m
        - на СВ: 200 µV/m
        - на КВ: 50 µV/m

    4. Reална чувствителност при изходна мощност, не по-малкa от:

        - на ДВ: 1.5 mV/m
        - на СВ: 0.7 mV/m
        - на КВ: 100 µV/m

    5. Избирателност по съседен канал: не по-малка от 46 dB

    6. Избирателност по огледален канал: не по-малко от:

        - на ДВ: 36 dB
        - на СВ: 30 dB
        - на КВ: 14 dB

    7. Номинална изходна мощност: 100 mW

    8. Максимална изходна мощност: не по-малка от 150 mW

    9. Честотна лента: 315-3550 Hz

    10. Захранващо напрежение: 6 V

    11. Консумация без сигнал: не повече от 10 mA

    12. Габаритни размери: 215х125х47 mm

    13.Тегло: 1.0 kg

    На Фиг.1.1 и Фиг.1.2 е показана принципната схема на приемника.


Фиг.1.1


Фиг.1.2

    На Фиг.2 и Фиг.3 са разположението на детайлите и печатната платка.


Фиг.2


Фиг.3

    Кинематичната схема на приемника е показана на Фиг.4.Радиоприемник "Россия-304" - принципна електрическа схема [pdf][211kb]


Петко Петков,
Бургас

6 септември 2010 година