Любителски VHF ретранслатори на територията на България
(пробен вариант)
KMZ файл за Google Earth с разположене на ретранслаторите [kmz][9kb]

Инструкция за използване на линк към файл в Google Earth като "Network link"