Кодови означения върху корпусите на български
маломощни и средномощни транзистори
/kn34pc.com/справочник/транзистори/...
 
Означение на транзистора Буквен или цветен код за h21E Кодово означение

Пояснение

Корпус
2T3167
2T3168
2T3169

A = 100-220
B = 180-460
C = 380-850

Последните две цифри от означението

Последна цифра на год. на произв. (81)

Група "А"

2T3237
2T3238
2T3239

A = 100-250
B = 180-460
C = 380-850

Втора и трета цифра от означението

Последна цифра от означението

Група "В"

2T3307
2T3308
2T3309

O = 70-130
A = 110-120
B = 200-450
C = 420-800

Винаги е "7"

Четвърта цифра от означението

Последна цифра на год. на производство

Група "А"

2T3511
2T3512

A = 20-110
Б = 90-200
В = 150-330
Г = 270-550
Д > 450

Последните две цифри от означението

Последна цифра на год. на производство

Група "Б"

2Т3513  

Втора и трета цифра от означението

Последна цифра от означението

Последна цифра на год. на производство

2Т3604
2Т3605
2Т3606
2Т3607
2Т3608
2Т3609

А = 15-32
Б = 26-55
В = 45-93
Г = 77-160
Д = 130-280

Първа и четвърта цифра от означението

Последна цифра на год. на производство

Група "Г"

2Т3850
2Т3851
 

Първа и четвърта цифра от означението


Последна цифра на год. на производство

2Т6551
2Т6552

26-55
45-93
77-160
130-280
220-470

Първите четири знака от означението


Последните два знака от означението

2Т6821

2Т6822


20-45
30-125
90-300
230-470

35-75
55-115
90-160
130-280
220-400
 

Първите три знака от означението


Последните три знака от означението

2Т7232
2Т7233
2Т7234
2Т7235
2Т7236
2Т7237
2Т7238

А = 20-60
В = 50-120
С = 100-250

Последните три цифри от означението

Група "А"

Последните две цифри от годината на производство

Месец на производство

2Т7531
2Т7532
2Т7533
2Т7534
2Т7535
2Т7536
2Т7537
2Т7538

А = 20-60
В = 50-120
С = 100-250

Последните три цифри от означението

Група "А"

Последните две цифри от годината на производство

Месец на производство

2Т7631
2Т7632
2Т7633
2Т7634
2Т7635
2Т7636
2Т7637
2Т7638
 

Последните три цифри от означението


Последните две цифри от годината на производствоМесец на производство

2Т9136
2Т9137
2Т9138
2Т9139
2Т9140

А = 40-100
В = 60-160
С = 100-250

Последните три цифри от означението

Група "В"

Последните две цифри от годината на производство

Месец на производство

Използвана литература: "Транзистори и диоди", Атанас Шишков, София, издателство "Техника", 1991 година