Руски телевизор пее руски песни
(Телевизионен приемник KBH-49-4A)
/kn34pc.com/конструкции/...


Там шли, шли два брата, с турецкого фронта, с турецкого фронта домой ...

КВН-49 (абр. Кенигсон, Варшавский, Николаевский — 1949 г.) - черно-бял телевизионен приемник, пуснат в производство в СССР в различни модификации от 1949 г. до 1967 г. Това е първият масов телевизионен приемник в СССР и един от първите в света, разчетен за стандарт 625/50, приет в Съветския съюз в 1945 година.


Телевизионен приемник KBH-49-4A

 
 

Пренавиване на ТХО

Използвани материали:
1. Форум любителей старого радио: К.В.Н.---49.
2. Кубанский казачий хор: Там шли два брата / YouTube
3. КВН-49 / Wikipedia

Велико Митев, LZ1WVM
9 март 2016 година