Правила за работа с телеграфен апарат (телексна машина)
/kn34pc.com/статии/...

Това са правила за работа с телеграфен апарат (телексна машина). Употребяват се при настройка на стабилността на изградения телеграфен канал (радиорелеен, КВ, УКВ или проводен, но с включени засекретяващи апаратури между двете телеграфни машини). Може би повече никога няма да се използват в България. Затова е време да се увековечат.Правила [pdf][206kb]

LZ2CH, Силистра
4 април 2009 година