Сумиращи честотни устройства (диплексери)
/kn34pc.com/статии/...

Приложените принципни схеми на сумиращите честотни устройства (диплексери) са събирани от различни източници. Целта ми бе съхранение на пречертаните на ръка схеми.


Фиг.1


Фиг.2


Фиг.3

Схемата от фиг.1 е изпълнявана нееднократно. Схемите от фиг. 2 и фиг. 3 не са проверени на практика.
   
Виж също: Българско сумиращо честотно устройство (диплексер) за VHF и UHF телевизионни обхвати "АСУ-151"

LZ2WSG, Силистра
24 юни 2010 година, KN34PC