Съхраняване на електронни елементи в домашни условия
/kn34pc.com/статии/...

Любителите на електрониката с течение на времето събират различни количества електронни елементи – транзистори, диоди, кондензатори, съпротивления и др. Всеки по своему избира как да съхранява елементите – в кибритени кутийки, найлонови пликчета, буркани, кутии ...

Аз използвам малки хартиени пликчета, върху които надписвам вида или стойността на елементите. Хартиените пликчета съхранявам в подходящи кутии. Всяка кутия съдържа определен вид елементи, например: кондензатори, транзистори и т.н.

Днес във всяка фирма или организация остава отпадъчна хартия от документооборот, кореспонденция и други, за която ако не се изискват вътрешни фирмени правила за унищожаване, попада в контейнера за смет. В условията на финансова и икономическа криза, както и нарастващите потребности за рециклиране на отпадъците, предлагам решение за използване на така наречените "листи втора употреба" - с подходящ шаблон да си направим малки хартиени пликчета.

От един лист формат А4 "излизат" три пликчета. Какво ще ни трябва – използвани листа формат А4, някакъв работещ принтер, ножица, лепило за хартия.

         Файл за Open Office [odg][13kb], Файл за Adobe Reader [pdf][9kb]

Изтеглете един от двата файла и разпечатайте. Първият е във формат .odg, използван от OpenOffice. Позволява редактиране, ако желаете да коригирате шаблона, използвайте този файл. Другият е във формат .pdf за директно отпечатване. Отрежете по линиите, маркирани с ножица и прегънете по прекъснатата линия. За залепване използвайте безцветно лепило за хартия.

Самите пликове се подреждат в подходяща кутия.

LZ2XYZ,KN34PC
16 април 2009 година