Как да преработим крайното стъпало на TS-830
/kn34pc.com/статии/...

 Петър Радев, LZ2VU 
сп. "LZ 73", бр. 1 / 1992 год.

Много радиолюбители и радиоклубове разполагат с КВ-трансиври ТЗ-830. Вследствие на продължителната работа, крайните лампи S-2001 са вече с влошени параметри. Да се намерят такива радиолампи или техните еквивалентни 6146 е доста трудно, а освен това те струват и скъпо. За решаването на този проблем ви предлагам разработена платка за замяната им с популярните руски радиолампи ГУ-50, които лесно могат да се намерят у нас. Такова преустройство направихме в радиоклуба в Кубрат преди около 4 години и сме доволни от получените резултати.От цоклите за ГУ-50 се използва керамичната основа с иглените щифтове, които се запояват плътно за печатната платка. Откъм страната на фолиото се запоява месингов екран с размери 93/10 мм за щифтовете на трета решетка и вътрешния екран. През отвора минава мостчето за втора решетка. На горната страна между двата цокъла, след извършване на монтажа, също се запоява екран с размери 34/18 мм. На него е закрепен ВЧ-дросел, свързващ R6, R10. Ipm. От страната на фолиото се поставят мостове между катодите, отоплението и R7, R8, L2. Запояват се и 5 щифта за изходите на платката.

На радиолампите ГУ-50 се махат металните капачки-шапки и чак тогава се поставят на платката.

Внимание!
Ключът на лампите е откъм видимата страна, леко сочещ към лицевия панел.

След замяна на платката е необходимо да се регулира началния аноден ток на покой - 60 mA чрез потенциометьра, изведен на задния панел на трансивъра.

Редакторът на сп. "LZ-73" използва трансивър "TS-510", чиито крайни лампи 6146-A също са заменени с ГУ-50 по подобен начин и е изключително доволен от резултатите. Разликата в сръмността на двете лампи, а оттам - и в изходящата им мощност може да се компенсира чрез повишаване на напрежението на II решетка до 280 V.

Стойности на елементите:

R1 - 100 / 0,125 W C1 - 100 pF L1 - 82 mH
R2 - 10 / 1 W C3 - 47 nF L2 - 470 mH
R4 - 10 / 1 W C5 - 68 nF L3 - 470 mH
R6 - 2,7k / 0,125 W C8 - 68 nF  
R10 - 6,8k / 0,125 W C11 - 10 nF  
PS1, PS2 - 22 / 0,5 W C12 - 10 nF  
PS3, PS4 - 100 / 2 W    

Ако крайните лампи 2001 са изгорели, е необходимо да се пренавие ВЧ-дросел. Използва се същата сърцевина с 200 навивки от проводник ПЕЛ или ПЕВ-0.19-0.22, като последните 10 намотки се набиват на разстояние една от друга.

Желая ви успех!

Петър Радев, LZ2VU 

Архив на оригиналната статия [pdf,tif][6,2mb]
 

LZ2WSG (5 март 2015 година), допълнение: В края на 2009-та година при мен за лек ремонт беше трансивър "Kenwood TS-830S", на който бяха заменени по показания начин крайните лампи с 2 х ГУ50. По инициалите върху печатната платка съдя, че трансивърът е бил експлоатиран в LZ2KSK /клубна станция, гр. Шумен/.

Споделям снимки на преработеното крайно стъпало като помагало за бъдеща преработка по начина, показан в тази статия.

С две нови лампи ГУ50 измерената изходна мощност в телеграфен режим беше в рамките на 67-72W, като за нуждите на експеримента бяха заменени с немските им еквиваленти SRS552 (tnx LZ3BD). Нямаше съществена промяна в изходната мощност.