IN MEMORIAM
/kn34pc.com/статии/...

За приятеля - с любов
(Списание LZ 73 - бр. 0/1992, стр. 55)

През м. май 1986 г. ни напусна завинаги нашият колега и приятел инж. В. Терзиев /LZ1АВ/. Времето ни отдалечава все повече от този злокобен ден, но не може да заличи спомена за един голям човек, научен работник и прекрасен радиолюбител, ценен не само у нас, но и в много страни на света.

Васил Димитров Терзиев е роден на 6.VI.1931 год. в Ловеч. Завършил е средното си образование в мъжката гимназия "Хр. Кърпачев" в родния си град. Работил е в Научно-изследователския институт на МНО като инженер и научен сътрудник и в института "HEINRICH HERTZ" в Берлин. Повечето от нас го познават като редактор на ДИ "Техника"-София.


Васил Терзиев (LZ1AB)

Инж. Васил Терзиев е един от основателите на българското и изтъкнат деятел на световното радиолюбителско движение, з.м.с., член на Пленума на БФРЛ. Притежава лична любителска радиостанция от 1956 г. Осъществил е първата любителска радиовръзка на УКВ у нас, като първите му контакти извън страната са с Германия, Белгия, Франция, Съветския съюз, Швейцария, Финландия, Швеция, Италия, Испания. С неговото име ще свързваме и първите връзки чрез радиолюбителските спътници на Земята. Той е сред десетте радиолюбители в света, които получиха специалната награда и диплом "Космос", присъдени от ЦРК на Съветския съюз и сп. "Радио" за пионерски постижения в работата с тях. Безспорни са и постиженията му в Европа в областта на метеоритните радиовръзки и радиовръзките посредством отражение от спорадичния Е-слой на йоносферата.

Инж.Терзиев е автор на книгите: "УКВ техника за радиолюбители", "Любителски УКВ приемници и предаватели", "Учебник за радиолюбители", както и на десетки статии, публикувани у нас и в чужбина. За неговите постижения като радиолюбител са писали редица авторитетни радиолюбителски списания по света.


Ще го запомним и с това, че организира радиовръзката с яхтата "Тивия" по време на околосветското плаване на сем. Папазови и редовно участвуваше в радиовръзките с експедицията "Тигрис" на Тур Хейердал, както и с експедициите до Северния и Южния полюс, организирани от в-к "Комсомольская правда".

Но инж. В. Терзиев ни остави и спомена за голямото си човешко сърце, изпълнено с много уважение и любов към хората, завеща ни беззаветната си преданост към радиолюбителското движение, на което сме се посветили и ние. Затова не можем да не си спомним отново за него и да се поклоним пред светлия му образ.