Пеещ пробник
/kn34pc.com/статии/...

Красимир Клисарски, Видин
в. "Направи сам", бр. 12 / 1988 година

Звуковият генератор изпълнява и ролята на индикатор. С него могат да се проверяват вериги със съпротивление до 150 k. Пробникът не само позволява да се откриват грешки при монтаж на електронни схеми, но и неизправни детайли: изправителни и цене-рови диоди, транзистори, индуктивности, трансформатори, слушалки, високоговорители, релета, лампи и др. По изменението на тона до голяма степен се съди за съпротивлението на проверявания детайл или участък.

Схемата представлява блокинггенератор с товарна намотка за извеждане на изходния импулс. Честотата на генерираните импулси зависи от капацитета на кондензатора C1 и съпротивлението на сондата-веригата R1-R2 При съпротивление около 150 k между точките А и В се чува периодично пукане, което се видоизменя в приятен звук при по-нискоомни вериги.

Трансформаторът е с Ш-образен магнитопровод със сечение 8 = 0,5 cm2. Първичната намотка има 2 x 170 навивки ПЕТ 0,31, а вторичната 90 навивки ПЕТ 0,41. Уредът се монтира в малка кутия, от която излизат червен и син многожичен проводник, които се свързват към накрайниците А и В. При проверка на изправни предпазители, резистори до 150 k, бобини, лампи и др. се чува звук. При проверка на кондензатори от 100 nF до 50 µF - пукане при включване, а от 50 µF до 10 000 µF - звук, който бързо затихва. При транзистори и диоди се проверяват отделните преходи в права и обратна посока.

 

В режим на покой "пеещият" пробник консумира ток от порядъка на няколко микроампера. Със сух елемент R6 - 1,5 V той може да работи няколко месеца.

Ориг. статия - в. "Направи сам", бр. 12 / 1988 [pdf][95kb]

Послепис: "Пеещият" пробник функционира от 1988-1995 г. безотказно. При премахване на R2 схемата няма консумация и с един елемент R6 работеше повече от година. /LZ2WSG/