Синтезатор на честота на ИС LM7001 / LC72131 за начинаещи
/kn34pc.com/конструкции/...

Първият вариант на синтезатора е на  s0ll2 . В темата на форума [1] е наличен source code, написан на mikroBasic.

За същата схема Vladimir Sulim написа програма на MicroC [2].    

На основа на неговия source code написах програма за тази реализация, като добавих съхраняване на данните в EEPROM и вариант за управление на ИС LC72131.
 

Синтезаторът е изпълнен на микроконтролер PIC16F628A и двуредов дисплей (WH0802, OLED). Настройката се осъществява с енкодер, има памет за 30 станции, бутоните са за режим на работа и за запис в EEPROM.sinthesizer_lcd_8x2.zip [zip,c,hex][115kb]

Параметрите на синтезатора са зададени в #define: за FM (87,5...108) MHz, стъпка: 100 kHz, МЧ: +10,7 MHz

divisor = (freq + freqi) = (100,000 + 10,700) МHz. По подразбиране в двете програми е зададена минимална стъпка 25 kHz.

за LC72131:
send_byte(0b01000010);

а LM7001:
send_byte(0b10100000);

Тук:
#define step_normal 100

може да се зададе стъпка 50 kHz или 25 kHz.

Ако:
#define freq_min 118000

а:
#define freq_max 138000
#define step_normal 25

то ще се приема airband.

А ако:
divisor = (freq - freqi);
то МЧ (10,7 MHz) ще бъде под приемания сигнал.

Така може да се зададе freq_max до 150 MHz (за ИС LM7001) и до 160 Mhz (за ИС LC72131).
 


Управление с PIC16F628A
 


с ИС LM7001


с ИС LM72131

Схемите са съставени въз основа на SERVICE MANUAL.

***

Беше създаден вариант на синтезатора и за дисплей 16x2 (само за FM диапазона), в който е добавен графичен бар-граф за настройката.


 

Управление на тунер с ИС LM7001 от автомобилен приемник Управление на тунер с ИС LC72131 от DVD

sinthesizer_lcd_16x2.zip [zip,c,hex][62kb]

***

LZ2WSG, доп. 7 април 2018 год. :

Не разполагам с ИС LM7001 / LC72131, но на този етап реших да тествам за себе си интерфейса на показания по-горе синтезатор. Споделям снимки, от които може да се добие представа за двата варианта. 

Независимо от това, че схемата ми е изпълнена на breadboard платка, управлението от енкодера и бутоните е стабилно, без пропуски и ненужни превключвания (дори без блокиращи кондензатори в случая).

с LCD 8x2 с LCD 16x2

Свързани препратки:
1. Узкополосный приемник 115-150 Мгц, АМ/NFM приемник, s0ll2
2. Приемник для получения изображений со спутников NOAA, часть 2, Vladimir Sulim
3. Синтезатор частоты, Бюджетный вариант для начинающих, audiocd
4. SHARP CD-XP305V [png][280kb]

Константин Луковский, Краснодарски край,
8 март 2018 година
доп. LZ2WSG, 7 април 2018 год.