Схема за автоматично/ръчно зареждане на стартерни акумулатори до 100 A/h
/kn34pc.com/конструкции/...
 

Принципната електрическа схема за автоматично/ръчно зареждане на стартерни акумулатори до 100 A/h е за некомерсиална употреба. Схемното решение позволява да се използват тиристори с ток на управление 50 милиампера.

При смяна на оптрона, тиристорите и трансформатора зарядния ток може да се увеличи, колкото е необходимо.


Разновидност на схемата при трансформатор с една намотка от 15V

T1 - трансформатор с мощност 150W, изходен ток 10A
Защита от обратно свързване на акумулатора,
Функция: автоматично / ръчно зареждане на акумулатора
Нaстройка на напрежение (14,5V) за изключване при автоматичен режим: R5

Данни за трансформатора не е необходимо да се дават, тъй като всеки от нас има под ръка различен трансформатор, било от стар телевизор или от някаква апаратура.

Начини за смятане на трансформатор в нета има достатъчно. Схемата работи вече 3 години безпроблемно и съм я правил няколко пъти за приятели. Ако Ви интересуват допълнителни подробности, пишете ми на: kolohrstov@abv.bg

25 февруари 2010 година, доп. 10 октомври 2012 година
Колю Христов