Приемо-предавател с DRA818
/kn34pc.com/конструкции/...

Преди години през свободното си време търсех интересни интегрални схеми, подходящи за радиолюбителска цел. Така попаднах на RDA1845. Същата е представител на цифровите ИС, използвани в радио-комуникациите, преобразуващи аналогов радиосигнал в цифров.

Отчитайки невъзможността да напиша фърмуер за управлението, се отказах.

Минаха няколко години и попаднах на хибридния модул DRA808M, който работеше в 70 см диапазон. Запознавайки се с описанието му се оказа, че се използва схема RDA1845. Модулът може да работи в целия диапазон, честотна модулация.

Модулът се управлява по RS232, което е напълно достатъчно. Същият стандарт е достатъчно лесен за програмиране. Разработени са безброй програми и се вгражда във всеки съвременен микроконтролер.

Модулът разполага и с други функционални възможности, които позволяват да си направите прилично УКВ-радио. Първите "Баофенг" са разработени със същия модул.

Доставих си три модула DRA808M, 818U и V съответно за 2 м и 70 см, с които експериментирах. DRA818V и U използват RDA1846. Големи разлики няма, програмният интерфейс е същия.

Разработих двустранна платка, на която са разположени три линейни стабилизатора: 3,3V за НЧУ и МЧУ, 4,3V за модула и 5V за комуникацията на МАХ232.Блок-схема

Захранващ блок, входно изходни филтри, усилвател на мощност, микроконтролер, микрофонен усилвател и нискочестотен усилвател.Схема

Схемата се състои от три линейни регулатора, чрез които получавам 3,3V за НЧУ LM4871, за микрофонния усилвател и за второто захранване за DRA818. Мах232 се захранва с 5V и осигурява връзката между модула и компютъра.

В нашия случай DRA818 е вързан пряко към микроконтролера! Чрез втория линеен регулатор получаваме 4,3V за първото захранване на DRA818, за да постигнем максимално покритие на двуметровия обхват. DRA818 може да работи само с 3,3V, но няма да покрия целите 2 метра.

Модулът автоматично подава сигнал от шумоподавителя към НЧУ, за да го отвори.

Платка, trx_dra818_pcb.zip [zip,lay6][44kb]

Първоначално, за да запусна модула, се възползвах от терминал за RS232 и МАХ232, който преобразуваше нивата на сигналите, идващи от компютъра. Свързването е направено чрез емулация на РС-модем, за да може терминалът да извършва комуникацията. Реално липсва част от протокола за асинхронно предаване. DRA808M и другите модули поддържат само предаване и приемане. Използвайки сигналите на 4, 6 и 7, 8 съм изработил индикатор, чрез който може визуално да се контролира дали е сработил порта.

След успешното свързване и управление на модула разработих софтуер на Visual Basic чрез който се автоматизира и опрости управлението на модула.

Типично за този вид обработка на високочестотни сигнали колкото е по-тясна лентата толкова по- качествен е звукът, толкова по-бързо се преработват постъпилите сигнали и по-малко енергия се консумира от самия модул. Същност вие по това може да разберете, че филтърът ви е добре настроен, когато започне да пада консумацията.

В наличност имах един преработен ЛЕН-Б през далечната 1997-8 год., направен да работи за 2 м от колега, живеещ в Нова Загора. Извадих платката на входния филтър, свързах го и започнах да чувам нормално R2 и R3 с една жица. Консумацията падна два пъти.

Задължително е да ползвате микрофонен усилвател, който при отпускане на PTT-то да се изключва. Посочения от фирмата НЧУ LM4871 е напълно подходящ и си заслужава парите. Пробвах и с негов аналог, но шумът и изкривяванията са в пъти повече. Усилвателят трябва да може бъде спиран от скуелча на модула.

Следващите години разработих микроконтролер на базата на PIC16F886 за управлението на DRA818V, избрах полимерна кутия, в която разположих шасито от ЛЕН.Схема

Контролерът е базиран на PIC16F886, разполага със 7 бутона, с които се управлява честотата, нивата на усилване и скуелча, режим репитер, симплекс и запомняне на тонални повиквания. Индикаторът е LCD 16х4.

Контролерът прихваща преминаването от приемане на предаване, при сканиране следи сигнала на скуелча. Заделени са два извода за измерване на мощността и отразената вълна с цел защита на УМ.

На екрана се отчита вида работа "Симплекс" или "Репитер", сила на звука (която може и плавно да се регулира), скуелч и съответно тон-скуелч. Управлението съответно е с два бутона за избор на честота, два бутона за скуелч и усилване на звука, като изборът за режим "Репитер или симплекс" е с два бутона и тон-скуелч.

Можете да сканирате. На екрана се отчита частично дали има комуникация между модула и микроконтролера. Отчита се при преминавате от "приемане" към "предаване".

 

Фърмуеър: trx_dra818_hex.zip [zip,hex][9kb]
Списък с ел. компоненти: trx_dra818_comp.zip [zip,xlsx][9kb]

Използвах шасито от ЛЕН. Разположих контролера, DPA-високоговорител, превключвател, филтър и УМ. Самата платка бе разработена с размерите на платките от ЛЕН. Шасито е закрепено чрез дистанционери.

В момента се разработва и микрофонният усилвател на базата на МАХ4468ЕКА.

Евелин Петков, LZ1CRE
lz1cre(а)abv.bg

24 юли 2019 година