Зумер за изучаване на Морзова азбука
/kn34pc.com/конструкции/...

Вариант на принципна схема на зумер за изучаване на Морзова азбука, предложен от LZ1JN
(Еlectronics USA Model O-2 Code Buddy Code Practice Oscillator kit / www.electronicsusa.com)

***

LZ2WSG:

За изработка на показаната принципна електрическа схема отделих час и половина от съботната вечер (вкл. намирането на нужните компоненти "втора употреба"). Варианти за използването й са за тренировка или за вграждане в самоделно QRP трансиверче.

Тествах схемата на макетна платка и с показаните стойности на честотно-определящите елементи изменението честотата на сигнала (R3: "Тон") ми беше в ненужно широки граници. Според собствените си нужди промених стойностите до персонализиран вариант (Тон: 500-2000 Hz).

Добавих допълнително транзисторен ключ за бъдещото евентуално вграждане с активен сигнал "земя".

Изходният сигнал е с форма, близка до правоъгълната, която лично за мен е "по-четяема" от синусоидната при висока скорост.

Схемата има възможност да се използват елементи със стойности, много различни от посочените, като позволява настройка на изходния сигнал по собствен избор.


27 x 23 mm

Архив "Генератор с 555" [gif,tiff,spl7,lay][237kb]

***
За един от следващите си проекти тествах звуков генератор на 700-800 Hz с TTL ИС К1ЛБ553 = К155ЛА3 = 7400. Експериментът толкова ми допадна, че наред с тестовата конструкция (тип: "обемен монтаж"), за друго приложение наредих още една схема.

Вероятно звукът ми допада поради това, че "навява" спомени от експерименти преди много време (напр. времето на извънкласните кръжоци).

В духа на отминалото време в конструкцията реших да наредя интегрална схема, произведена в далечната 1972 година: 1ЛБ553. В една кутийка са прилежно прибрани и подредени десетина такива ИС и чакат времето си (вероятно за бъдещо изхвърляне в коша, но знае ли човек какво следва ...).

Схемата може да се повтори с различни типове интегрални схеми, както и с пренареждане на логическите елементи може да се смени нивото на лог. сигнал за задействана схема (при тази конфигурация: активен сигнал на телеграфния ключ - към "земя" (GND).

При използване на 260 омова слушалка КТД-1 от български телефонен апарат като високоговорител, изходният сигнал е отчетлив и силен - наложи се да добавя допълнителен резистор, за да намаля гръмкостта до поносимото ниво. Може да се подбере стойността му или да се добави потенциометър за комфортна сила на звука.


22 x 15 mm

Архив "TTL генератор" [gif,tiff,spl7,lay][179kb]

R1 C2) се подбира до получаване на изходен сигнал с честота 700-1000 Hz според предпочитанията. За по-голяма оперативност резисторът R1 e възможно да се замени с потенциометър 470 Ома, оста на който да се изведе на панела на кутийката.

За конкретната моя изработка оставих резистора с постоянна стойност, дадена на принципната схема при което се получи изходен сигнал с честота 750 Hz. "Твърдата" манипулация и висшите хармоници на основния сигнал за мен са за предпочитане при посочения зумер за изучаване на Морзовата азбука пред напр. генератор със синусоидален изходен сигнал.

Тест с програмата FrequenSee - Spectrum Analyzer за андроид - първи х-к на 750 Hz

Използвана литература:
1. www.electronicsusa.com/o-2schematic.html
2. www.alldatasheet.com: NE555 [zip,pdf][1,4mb]
3. Телеграфен ключ / LZ2CH

4. www.155la3.ru/k155.htm: К1ЛБ553 [zip,pdf][1,8mb]
5. FrequenSee - Spectrum Analyzer

LZ1JN, 1 юли 2008 година,
доп. LZ2WSG, 16 януари 2015 година, доп. LZ2WSG, 6 април 2015 година