Из архивите на LZ1SE (SK), инж. Сергей Катев, София

LZ1SE 5W CW/SSB КВ трансивър
LZ1SE 5W CW/SSB КВ трансивър - варианти и модификации на някои блокове
QRP LZ1SE трансивър, MAX
VFO за любителски трансивър с междинна честота 9 MHz
Усилвател 20 W, 3.5-30 MHz / LZ1JW
PA 5W, 1-30 MHz / LZ1YD
QRP1 - Monobander 3,5 MHz / LZ1GT
QRP2 - Monobander 3,5 MHz / LZ1GT
QRP LZ2AB
LZ1DVN
LZ1SE
LZ1SM
LZ1WE
KW1
PA KW
BPF/LPF филтри
Реверсивни блокове
SSB/CW модул
Високочестотни смесители
Генератори с плавна настройка на честотата(VFO)
Радиопредавател за "Лов на лисици" / LZ1IA
Transverters KW-UKW
PA 2W / 144 MHz
RT2310
Схеми от Атанас Шишков, 1967 година / LZ1SE
TV приемник "София-81"
Компаратори с хистерезис / LZ1UD
Разни схеми / LZ1SE
Токозахранване
Тригери
Схеми с тиристори
Схеми с триаци
Управление на лампа ИФК 120
NEON
Електронни сирени
Електро-пунктура
Електронно запалване за автомобила
Зарядни устройства за акумулатори
Зарядна автоматика за оловен акумулатор
Променливотоков стабилизатор 175-265 V
Променлив капацитет до 100 µF
Приложения на таймер 555
Справочник / Интегрални схеми

Архив [ORCAD DOS][32mb]