Термометър и влагомер
/kn34pc.com/конструкции/...

Дипломна работа: 1995 година.

Датчикът за температурата е импулсен. Датчикът за влага е капацитивен и е включен в генераторна схема (Cf).
 

SMT16030 Digital Temperature Sensor [zip,pdf][254kb]
2381 691 90001/Humidity Sensor [zip,pdf][107kb]

LZ1WVM
13 януари 2012 година