УКВ радиоприемник 88-108 MHz
/kn34pc.com/конструкции/...

Описаният радиоприемник е изработен като опитен образец-занимание за LZ2AVA-младши. Използва се готов сглобен модул на "Хоби Кит": "УКВ Радиоприемник /88 - 108MHz/" и саморъчно сглобена дървена кутия ретро стил. Радиоприемникът е реализиран с две интегрални схеми: TDA7000, представляваща УКВ радиоприемник и LM386, представляваща нискочестотен усилвател.

Чрез потенционетъра Р1 се регулира силата на звука, Р2 - служи за избор на радиостанция. Радиоприемникът се настройва чрез бобината L1 така, че да покрива обхвата 88-108 MHz (чрез разпъване или свиване). Захранващото напрежение е от 8 до 12V. Печатната платка е с размери 64 x 58 mm.

Комплектът се предлага като готов модул. За повече информация: на страницата на "Хоби Кит": УКВ Радиоприемник /88 - 108MHz/ - кат.номер 1510.

принципна схема общ изглед (Хоби Кит)

LZ2AVA, Каварна
юли,
2008 година