Антена-чудо
/kn34pc.com/конструкции/...

Идеята за подобна антена ми дойде след като четох в един радиолюбителски сайт от Казахстан за опитите на един тамошен ХАМ да построи широколентова антена. Той беше експериментирал с несиметричен дипол, като в точката на захранване поставя повишаващ трансформатор 1:9 и във високоомната част натоварва с мощен резистор. Условието беше дължината на дипола да не влиза в резонанс в нито един от работните обхвати. Той беше експериментирал с дипол с дължина 23,2 метра, като препоръчваше и скъсен вариант за 12,5 метра.

От прочетеното се досетих, че може да се приложи и на вертикална антена. Лесно установих, че височина на вертикала между 7 и 8.5 метра точно пасва за моите нужди. Моделирах данните в програмата ММАНА и се получиха удивителни резултати. Разбира се на някои места КСВ достигаше 3, но това беше защото не моделирах противовеси за всички обхвати.

И така бях решил да строя посочената конструкция, докато не попаднах на изследванията на [1] и [2].

Описаният там широколентов трансформатор работи противно на всякаква логика, но в крайна сметка си върши работата успешно.

По същото време ми попадна една рекламна брошура на фирма "Самел 90" и там открих, че изработват ферити с необходимите ми размери и качества. Една възпитана госпожа там ми прие поръчката и така се сдобих с необходимите феритни тороиди.

От направените снимки може да се добие впечатление за извършената работа.

Всъщност има един изпуснат момент, когато направих опитен образец на антената от съединени тръбички смъкнати от касети от лазерни принтери. Тогава на полето между гаражите пред блока на LZ2JOW, защото там имаше достатъчно място за обтяжки и заедно с LZ2PT експериментирахме.

Първите резултати бяха доста обнадеждаващи( макар и малко несигурни). Опитната антена първо се пречупи под тежестта на обтяжките, а после от страх да не се пречупи отново я вдигнахме подпряна на клоните на едно дърво леко наклонена. Затова и измерванията ги сметнах за несигурни.
По-нататък приех предложението на LZ2PT да използвам алуминиеви тръби с по-голям диаметър и така да сглобя цялата дължина (височина). Така и стана, а този момент също забравих да го регистрирам със снимки. Цялата дължина от 7,13 метра се получи от две тръби, които съединихме с посочените по-горе тръбички и с поп-нитове.

За сигурна електрическа връзка между двете половини на така изработената мачта направих 3 броя мостчета от дебел проводник с кабелни обувки, които закрепих с винтове. После излъсках мачтата от единия до другия край и я покрих със боя от спрей, бяла на цвят. На следващия ден с малко хитрости напръсках мачтата на сектори от 50 сантиметра в червен цвят.

Това като защитна и предупредителна мярка срещу ниско прелитащи самолети (хихи). Просто за хубав външен вид. След като я вдигнах си поиграх доста с начина по който трябва да бъде подведен коаксиалният кабел, накрая дойде време и за измерванията.

Този път вече не можеше да се каже, че има нещо несигурно. Макар, че използвам лампово крайно стъпало и не се притеснявам от висок КСВ, все пак реших да експериментирам и с противовеси. Щом като на 7 MHz се получи КСВ < 2, добих повече смелост и оборудвах всички обхвати, където КСВ беше над 2.

Само на 3,5 и 1,8 MHz не съм измервал, ама там очаквам да е над 5. Просто няма как да очаквам нещо повече там. Въпреки всичко апаратурата ми се държеше нестабилно особено на 24,8 MHz и правеше опити за самовъзбуждане.

Послушах съвета на LZ2WSG и направих "тапа" от нанизани феритни тороиди с високи загуби на КВ. Тази тапа поставих на 1 метър от апаратурата. Подейства като магия. На някои обхвати настройките се върнаха така, както бяха на изкуствен товар. А тук са резултатите от експеримента.

Измерен коефициент на стоящи вълни в антената–чудо:

Честота, MHz КСВ
7,00 MHz 2,3
7,10 MHz 2,6
7,20 MHz 2,8
10,10 MHz 1,51
10,15 MHz 1,52
14,00 MHz 1,7
14,10 MHz 1,7
14,20 MHz 1,71
14,35 MHz 1,72
18,07 MHz 1,8
18,16 MHz 1,72
21,00 MHz 1,5
21,10 MHz 1,45
21,20 MHz 1,4
21,30 MHz 1,4
21,45 MHz 1,35
24,89 MHz 1,25
24,99 MHz 1,3
28,00 MHz 2
28,50MHz 1,7
29,00MHz 1,7
29,50 MHz 2
50,01 MHz 2
50,10 MHz 1,9
50,20 MHz 1,8

На 3.5 и 1.8 MHz няма измервания, поради страх от лош КСВ. След малко сметки с калкулатора изработих и добавих по 4 противовеса на 7, 28 и 50 MHz обхвати.   

Измереният максимален КСВ на посочените обхвати се промени както следва:

    7 MHz: 1,9
    28 MHz: 1,8
    50 MHz: 1,8

С това смятам антената за завършена.
 

Използвана литература:
1. Антенна выходного дня, Александр Каракаптан UY0ON, г.Харьков
2. Broadband HF vertical Comet CHA-250B/VA250/HA-750BL/FALCON OUT-250-B/GP2500F/JTV680. Also the Diamond BB6W & BB7V

LZ2CH,  KN34PC
1 октомври 2014 год.