Телеграфен ключ
/kn34pc.com/конструкции/...


Морзов ключ, разработен в 1981 година / LZ2CH

***

LZ2WSG:

Наред с многобройната самоделна техника напоследък като хоби ми се заформи желание да налепя и "оживя" различни видове електронни телеграфни ключове от едно време - ел. ключове с история, с памет / без памет, безкрайно пъти правени и преправени от нашите колеги с по-дълъг радиолюбителски опит.

Вече съм тествал (и работят! - в кашона са с "работещите схеми") за собствено удоволствие от сглобяването електронен телеграфен ключ с TTL интегрални схеми (The WB4VVF Accu Keyer, QST, 8/1973), 1 бр. със стандартна серия CMOS интегрални схеми от списание "Радио" и три бр. от интернет с PIC микроконтролери. В експериментален етап са два ел. ключа с Arduino. Вярно - още не съм стигнал до германиево-транзисторните, ламповите и релейните варианти, но време има и за тях .

Посочената по-горе публикация на електронен морзов ключ на TTL интегрални схеми, разработен от LZ2CH, отдавна ми беше запланувана като бъдеща изработка. Всъщност във всички ел. ключове "търся" функцията "памет на знака", която считам за изключително полезна. При наличие едва ли някой ще забележи функционирането й "отдолу" в принципа на работа на схемата, но при липсата й грешките в манипулацията вероятно ще нараснат. Поне при мен е така.

Казват обаче, че се свиквало да се работи с всеки ел. ключ. Време трябвало.

Бързият ми разчет за разхода на ИС е за 16-те двувходови логически елемента И-НЕ, един D-тригер, включен като Т-тригер = 4 бр. ИС К155ЛА3 и 1/2 бр. ИС К155ТМ2. Интегралните схеми съм избрал възможно най-старите видове от кутийката ми с TTL ИС.

-->

По любимия ми метод на монтаж с прорязване с шлайфгрифер, макетно ножче и пиличка направих носещата псевдо-печатна платка.  Връзките по електрическата схема осъществих с гъвкав монтажен проводник.

Скоростно и без много мисъл разделих функционално 4-те ИС с по 4 бр. И-НЕ. Прилагам си надрасканите си схеми в чернова за бъдещо използване (hi, кой ли ще "лепи" TTL-ки? )


LZ2WSG "плетеница"

За моя изненада (от начина на монтаж!) схемата "пропя" при първото подаване на захранващото напрежение. Трябваше обаче някаква промяна: двата генератора на различни честоти (2 х 2И-НЕ) бях събрал в една интегрална схема и вероятно си влияят я по захранване, я заради капацитивни връзки вътре в ИС. Звуковият генератор при това "мяукаше" непредвидено.

Електролитни кондензатори и/или дросели в захранващите вериги не помагаха. Трябваше някаква развръзка ... Временното ми решение за тест на звуковия генератор с друга, външна ИС К155ЛА3 беше успешно, но на прорязаната платка нямаше място: ИС трябваше да се монтира или в изправено положение, или ИС да е в smd корпус.


LZ2WSG още по-голяма "плетеница" със smd "заменки"

Следващото по трудност (и повече мързел, hi!) беше да освободя двата генератора и всеки да си е в ИС в собствен корпус (с един останал, свободен, неизползван 2И-НЕ), а нужните ЛЕ (като биполярни транзистора-инвертори) лесно "да вмъкна" някъде из монтажа като smd компоненти.

Речено-сторено: схемата заработи успешно, без никакво увличане на звуковия генератор, с чиста манипулация.

Прилагам електрическата схема след добавените ел. компоненти.

Консумацията на ток е 85 mA: без натиснат ключ и 105 mA: с натиснат ключ в 12 волтовата верига преди 78M05. Предвид стационарното мрежово захранване на цялата апаратура, за което е предназначен електронния ключ, тази консумация няма никакво значение за мен.

Прилагам кратко видео с демонстрация на "памет на знака" на бавна скорост: при възпроизвеждане на тире, при манипулация с последваща точка, тирето се възпроизвежда до края, пауза и следва запомнената точка, без при това пръстта да е на манипулатора за точка.

В петъчната хамрадио-среща на силистренските радиолюбители, "на маса", с кафе/бира/чай в ръката, конструкцията на електронния ключ беше разисквана, коментирана и тествана от всички, вкл. от автора й, на когото съм благодарен за идеите и за разказаните спомени при изработката в миналото на оригиналната конструкция (TNX LZ2CH!).

Благодаря на всички за безкрайните положителни емоции!

73! LZ2WSG


    LZ2CH, Силистра, 10 септември 2007 година
доп. LZ2WSG, Силистра, 26 ноември 2016 година