Телеграфен ключ с памет
/kn34pc.com/конструкции/...


Платка основен ключ


Платка памет

Телеграфният ключ с памет е изпълнен по схема, публикувана в полско радиотехническо списание, 1980 година. Съхранена е схема, пречертана на ръка.
 

Телеграфният ключ с памет е конструиран през декември, 1981 година.
Използван е за любителска и служебна радиовръзка до 2008 година.
 

Вторият телеграфен ключ с памет по същата схема е изработен от LZ2CH и  LZ2XR 
през 1987 година. До днес се използва за професионална радиовръзка.


LZ2CH, 6 ноември 2008 година,
доп. 28 ноември 2008 година
KN34PC