Автоматичен морзов ключ
/kn34pc.com/конструкции/...

Автоматичен Морзов ключ, разработен в 1999 година.

LZ2CH, Силистра
9 юни 2008 година