Късовълново безтрансформаторно крайно стъпало с 2 x ГУ50
/kn34pc.com/конструкции/...

Преди да опиша изработеното крайно стъпало, има малко предистория:

През 2000 г. получих от LZ2PT един приемо-предавател ESS100, част от комплекта на радиостанция SEG100D. Този приемо-предавател има цифров синтезатор със стъпка 1kHz и работи в обхвата 1600-11999 kHz, чувствителност 1.5 микроволта и изходна мощност 10 миливата. Вярно, че малко се бавих (сякаш доста), но през 2002 г. пуснах в действие приставката към ESS100, a в 2003г. пуснах и крайно стъпало с 2 броя ГУ50 по схема на RA6LFQ.

В голяма степен схемата е идентична с публикуваната в CQHAM.RU и QRZ.RU, но на някои места я "побългарих". Който сравни двете схеми лесно ще открие разликите. Едната е, че в кутията на крайното стъпало вмъкнах захранването за ESS100 и приставката, а другата е добавянето на вариометър за настройка на анодната верига, като с това се намаляват превключванията. Добавянето на този вариометър се оказа и друго предимство – може да се настрои на повечето от честотите на КВ диапазона. Като започнем от 1.8 MHz до 21MHz, малко празнина до около 24MHz и покритие до 28.5MHz. Не се притеснявам, че не покрива до 30MHz, защото съм телеграфчия и рядко посягам към микрофона.
   
Сега да навлезем в специалната част. Описанието на работата на самата схема ще оставя на RA6LFQ, ще обясня само моята част.

Вмъкването на вариометър дава възможност за настройка в широк диапазон, но е недостатъчно за целиа КВ обхват. Затова съм добавил и бобина L11, като за различните части от обхвата се превключват отделни части от нея. За настройка на входа използвам бобините, както следва: L6 за 1.8MHz, L7 за 3.5MHZ, L8 за 7 и 10 MHz, L9 за 14, 18 и 21 MHz, L10 за 24.8 и 28 MHz. За относително измерване на изходната мощност използвам токов трансформатор с малък тороид, като за първична намотка използвам коаксиалния кабел свързващ сдвоения кондензатор "С2" с н.о. контакт на антенното реле и тази част от кабела е само активния проводник (жилото) с полиетиленовата обвивка. На снимката се вижда обозначението на отделните прибори за настройка, както следва: С6 е обозначен като "INP" (от input), С11 е "С1", С17 и С18 са "С2", L3 е "L", превключвателят на обхватите е "BAND", превключвателят за измерителната система не е именуван.

Схемата е разделена на две части, но всичко е изпълнено в една кутия. Самата кутия е от някаква бракувана на времето оповестителна ситема "СИГНАЛ-2" от "Гражданска отбрана" от преди 20 години. В задната част е монтиран вентилаторът за охлаждане на лампите и стабилизатора за 30V.

Данните за бобините са: L4 е аноден дросел, съставен от 150 навивки ПЕЛ0.47mm върху тяло с диаметър 20mm. L3 е вариометър с индуктивна връзка между ротора и статора, свързан за индуктивност 2.5-13 mkH. L1, L2 са по 5 навивки около резисторите R1, R2. L6 е навита на тяло с диаметър 20mm, има 32 навивки, извод от 10 навивка от заземения край, дължина на намотката 15mm. L7 е навита на тялос диам. 18mm, има 16 нав., извод от 5 нав., дълж. 20mm. L8- тяло 15mm, 16 нав., извод от5 нав., дълж. 17mm. L9 – тяло 20mm, 11 нав., извод от 4 нав., дълж. 27mm. L10 – тяло 13mm, 11 нав., извод от 3 нав., дълж. 30mm. L11 – тяло 38mm, 20 нав. CuAg 1.5mm, дълж. 50mm, изводи от 1 и 4 нав. от страна на анода. Тр – ВЧ трансформатор от тороид К10х6х4, проницаемост 1000, 10 нав. пров. ПЕЛ0.3mm. Контактите S2 са на релето К3, а S1, S3 – на К2 (така се получи при рисуването на схемата).

В захранващата част няма голяма промяна (освен посочената). S1, S2 са пластините на руски тумблер (ЦК ключ) 220V/5A. L1, L2 представляват филтър от 3 нав. с два проводника едновременно на чашковидна сърцевина (топфкерн) с външен диаметър 50mm и проницаемост 1000. Вентилаторът е от компютър. Измерителната система също е от У104 с крайно отклонение 100mkA. Данните за захранващите трансформатори не ги помня и затова не давам данни за тях. Тогава ги навих, влязоха си в нормите и изхвърлих данните с навивките.

Ако някой реши да повтори конструкцията, трябва да спази всички предохранителни мерки посочени от RA6LFQ. Зануляването и заземлението трябва да са сигурни. Вярно е, че сега в апартамент (да речем) на 10-ия етаж не може да се направи заземление, защото с новите пластмасови тръби за водопровод и парно не може да се осигури надеждна връзка със земя, то поне зануляването да е сигурно. Зануляващият кабел да не се ползва за токопренасяне, а само за зануляване. Това е важно, защото ако зануляващите пластини в контакта са разхлабени, ще се усети как шасито "друса" или "пари" без предавателят дори да работи. До тук със съветите, сега да представя и резултатите от измерванията с изкуствен товар 50 ома и положението на отделните прибори, отчетено по скалите им.

Обхват BAND INP C1 C2 L P (W)
1.8 1.8 2.5-5 3-8 1-5 8-7.5 75
3.5 3.5 2.5-3.8 5-7 1-2 4-3.8 75
7 7,10 5 4.2 2.5 5 80
10 7,10 7 5.9 4 2 85
14 14,18,21 6 6.2 4.2 9 65
18 14,18,21 8 6.8 57 3 65
21 14,18,21 8.8 8.7 5.8 1 65
24.8 24.8,28 5 8 6 3 65
28 24.8,28 8.5 8.8 6.2 1 60

Осъзнавам, че не съм достигнал максимума на изходната мощност за всеки обхват. В отделни моменти достигах 85W и на 21MHz, но трудно се отчиташе по скалата, а и настройката е доста критична – лесно се изпуска момента на максимума. С тези показания обаче се постига сигурна мощност посочена в последната графа. За 28 MHz анодният кондензатор е с много голям начален капацитет – 18pF и затова не мога да постигна по-голяма мощност. Между другото 85W мощност се покрива с предварително очакваната по изчисления. Въпреки всичко се задоволявам с постигнатата мощност, важното е всичко да отиде в антената и последната да е добре разположена над земята.    

Доста време работих с нещо, което само по име е антена, но е разположена на около 20 метра над земята и имам добри резултати: Америка, Азия, Австралия, Южна Африка, Океания.

Пожелавам успех на всеки, който реши да експериментира с тази схема.

Вариант на схемите, чертани на ръка:
Токозахранване [jpg][202kb]
Крайно стъпало [jpg][176kb]

Усилители мощности (без силового трансформатора) RA6LFQ (www.diagram.com.ua)

За повече въпроси:
e-mail: lz2ch_krasi(a)abv.bg

LZ2CH,  KN34PC
10 септември 2007 година, доп. 19 семтември 2009 година